Zrównoważone budownictwo

  • 103-1 (203-1)
  • 103-2 (203-1)
  • 103-3 (203-1)
  • 203-1

Grupa Unibep bierze pod uwagę zarówno bezpośredni wpływ na swoje otoczenie, jak i oddziaływanie pośrednie. Jest pracodawcą, podatnikiem, sponsorem, dobroczyńcą, partnerem dla kontrahentów oraz realizuje szereg inwestycji mających pozytywny wpływ na infrastrukturę.

Przy okazji naszych inwestycji mieszkaniowych budujemy i udostępniamy dodatkowe elementy infrastruktury, z których powszechnie korzystają nasi klienci. To chodniki, drogi dojazdowe, place zabaw, boiska, skwery, strefy rekreacyjne czy domki dla owadów.

Przykładowe inwestycje w obszarze generalnego wykonawstwa i budownictwa energetyczno – przemysłowego w kraju

  • Budowa budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w ramach rozbudowy Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.
  • Budowa budynku Muzeum Wojska Polskiego w Ossowie w stanie surowym otwartym.
  • Budowa budynku Radiowego Centrum Naukowo-Dydaktycznego w Warszawie. Zakończenie realizacji inwestycji przewidywane jest na koniec 2022 r.
  • Budowa hostelu, wraz z towarzyszącą infrastrukturą, przy ulicy Postępu w Warszawie. W budynku o wysokości 9 kondygnacji nadziemnych znajdzie się 280 jednostek mieszkalnych, 3 lokale usługowe oraz 81 miejsc w garażu podziemnym.
  • Dostosowanie źródła ciepła w Energetyce Cieszyńskiej do obowiązujących przepisów ochrony środowiska poprzez kompleksową realizację zabudowy trzech kotłów wodnych olejowo-gazowych wraz z wymaganą infrastrukturą w zakresie gospodarki olejem opałowym, doprowadzeniem gazu do kotłów i wyprowadzeniem ciepła z nowego źródła. Rozpoczęcie realizacji inwestycji nastąpiło w I kwartale 2022 r., a zakończenie planowane jest na IV kwartał 2022 r.

Przykładowe inwestycje drogowe i mostowe

W roku 2021 zakończona została rozbudowa drogi krajowej „63” na odcinku Zambrów – Wygoda. Zakończono budowę dwóch wiaduktów: w Łochowie (Jasiorówka) i w Toporze na terenie gminy Stoczek. Zrealizowano kontrakt na wszystkie obiekty mostowe na drodze ekspresowej S61.

W związku z niestabilną sytuacją na granicy z Białorusią, w grudniu 2021 r. MSWiA ogłosiło przetarg wyłaniający firmy, które w najwyższym stopniu spełniają rządowe kryteria, w szczególności posiadają doświadczenie w budowie inwestycji liniowych, własne zaplecze sprzętowe oraz pracownicze. Konsorcjum Unibep S.A. i Budrex Sp. z o. o. wygrało przetarg na budowę dwóch odcinków zapory o łącznej długości 80,7 km (odcinek 3 – 36,70 km oraz odcinek 4 – 43,97 km).

Przykładowe Inwestycje w ramach spółki zależnej Unihouse S.A.

Budowa czterolokalowego budynku w technologii modułowej drewnianej, o całkowitej powierzchni użytkowej 301,37 m2. Budynek przeznaczony dla matek samotnie wychowujących dzieci jest inwestycją realizowaną w ramach Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa ze Wsparciem. Obiekt przy ul. Cienistej będzie sąsiadował z nagrodzonym w ubiegłym roku w konkursie Ministerstwa Klimatu i Środowiska „Projekt z Klimatem”, budynkiem Gdańskiego Domu Integracyjno-Rodzinnego, którego generalnym wykonawcą była Unihouse S.A..

Przykładowe inwestycje w ramach Grupy Kapitałowej Unidevelopment

Fama Jeżyce – inwestycja powstaje na terenie poprzemysłowym, dotąd niedostępnym dla mieszkańców Poznania. Na nowo włączamy tę część Jeżyc w tkankę miejską. Wybudowaliśmy nową drogę prowadzącą na teren Famy Jeżyce: z chodnikami, zielenią, nowymi sieciami wodno-kanalizacyjnymi oraz oświetleniem. Planowana jest dalsza rozbudowa ulicy. W centralnej części osiedla zaplanowaliśmy ogólnodostępny deptak z miejscami do wypoczynku, klimatycznymi kafejkami i punktami usługowymi. Nie zabraknie tu sztuki oraz elementów rekreacyjnych. Mieszkańcy dzielnicy będą mogli pielęgnować tu sąsiedzkie relacje. Oryginalnie zaprojektowana zieleń oddziela miejsca wspólne od prywatnych ogródków, nadając przestrzeni kameralnego charakteru. Szczególną uwagę poświęcamy projektowaniu terenów zielonych.

Search results