Całkowita wartość pieniężna pomocy finansowej uzyskanej przez organizację od państwa w raportowanym okresie, w tym:

Wyniki wyszukiwania