Łańcuch dostaw

  • 102-9
  • 102-10
  • 308-1
  • 103-1
  • 103-2
  • 103-3

Bardzo wiele zależy od naszych podwykonawców, dlatego wybieramy ich starannie, stosując również kryteria środowiskowe, opisane m.in. w dokumencie Wymagania dotyczące ochrony środowiska. Rozpoczęliśmy już rozmowy z pierwszymi kluczowymi dostawcami w zakresie śladu węglowego ich produktów.

W Unihouse S.A. obowiązuje instrukcja dotycząca wprowadzania nowych materiałów.

Wskazuje ona na konieczność pozyskiwania od dostawców wszystkich wymaganych deklaracji, w tym środowiskowych, a także doboru materiałów o minimalnym wpływie na otoczenie, np. pod kątem zawartości formaldehydu czy lotnych związków organicznych.

Naszą działalność chcemy opierać o sprawdzone i ekologiczne materiały. Dlatego jesteśmy w trakcie przeprowadzanie badania ankietowego naszych dostawców, które posłuży do dalszych prac nad tworzeniem zrównoważonego łańcucha dostaw. Zdajemy sobie sprawę, że budowa takiego łańcucha dostaw wymaga dużego wysiłku i obarczona jest ryzykiem, na które składają się m.in. uzależnienie od dostępności materiałów i usług, co ma wpływ na ceny jednostkowe, oraz konieczność poniesienia większych nakładów pracy w poszukiwaniu nowych rozwiązań.

W 2021 r. Grupa Unibep nie prowadziła statystyk dotyczących liczby nowych dostawców, którzy zostali zweryfikowani pod kątem kwestii środowiskowych.

W obszarze zakupów Grupa Unibep spotyka się z ryzykami, które dotykają wszystkie firmy budowlane, m.in. rosnącymi cenami oraz ograniczoną dostępnością materiałów i usług.

Wyniki wyszukiwania